Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2015

karolinciaka
2688 dfac 500

February 05 2015

karolinciaka
Karolina : Jak sądzisz? Ile jeszcze to potrwa?
Dominik : Co?
Karolina : My
Dominik : Na tej Ziemi minimum 100 lat
— Miłość

February 02 2015

karolinciaka
And I don't give a damn about my reputation
I've never been afraid of any deviation
And I don't really care if I'm strange
I ain't gonna change
— Halfcocked - Bad Reputation
karolinciaka
My world's a better place cause I know you're mine
This love is so real and it's no surprise,
I wanna say, gotta sound, come on
Cause through the years I'll be right by your side
— Baha Men - Best Years Of Our Lives
karolinciaka
Over and over
I'm filled with emotion
Your love, it rushes through my veins

And I am filled
With the sweetest devotion
As I, I look into your perfect face

It's no more mystery
It is finally clear to me
You're the home my heart searched for so long
And it is you I have loved
— Dana Glover - It is you

January 31 2015

karolinciaka
Dominik : Kocham cię, i będę kochał na wieki.
Karolina : na wieki? czy na wieki wieków amen?
Dominik : Alby przynajmniej tak długo jak w moich żyłach będzie płynąć krew
Karolina : a jak zostaniesz cyborgiem?
Dominik : To wtedy tak długo jak bateria będzie napięcie trzymać.

January 08 2015

karolinciaka
Mówisz, że nie jesteś szczególnie uzdolniony. Ależ jesteś. To w końcu Ty, a nie ktoś inny wpadł mi w oko, wpuścił do brzucha stado motyli i zawrócił mi w głowie. Już wiesz, do czego jesteś zdolny?

January 07 2015

karolinciaka

Milczenie to tekst, który niezwykle łatwo jest błędnie zinterpretować.

— J. Tuwim
Reposted fromblacktoblack blacktoblack
karolinciaka
Może czasami jestem uparta, zbyt wrażliwa, chamska, wredna, kłamliwa, pyskata, wkurzająca i nie do zniesienia, ale jak już kocham to całym sercem a jak kogoś mam za przyjaciela to jestem z nim do końca życia..
Reposted fromjustjustjust justjustjust

January 05 2015

karolinciaka
5052 ec77

January 04 2015

karolinciaka
4753 4257 500

January 02 2015

karolinciaka
będę pamiętał te pocałunki
nasze usta surowe w miłości
i to jak dałaś mi 
wszystko co miałaś 
i jak ja 
ofiarowałem ci to co ze mnie 
zostało.
— Bukowski
Reposted frompaniwer paniwer
karolinciaka
We dnie będziemy pisać książki, a w nocy będziemy się kochać.
— Anne McAllister
Reposted frompaniwer paniwer
karolinciaka
1924 a2d6
Reposted frommpakompabiempata mpakompabiempata

December 14 2014

karolinciaka
Bo kiedy ktoś idzie za głosem serca, to dochodzi dokąd chce. Osiąga to co chce. Pod warunkiem, że spróbuje.
— Madagaskar 3
Reposted fromchangecolour changecolour
karolinciaka
Nie kocham Cię. 
Ale pamiętam Twoją datę urodzin.
Pamiętam gdzie się pierwszy raz spotkaliśmy i w co byłeś ubrany.
Pamiętam jaką kawę lubisz.
Pamiętam napisy na papierowych kubkach.
Pamiętam Twoją ulubioną komedię.
Pamiętam wspólne rozmowy.
Pamiętam kolor Twoich oczu.
Przecież tak bardzo Cię nie kocham...
— KvG
Reposted fromCharless Charless viachangecolour changecolour

December 06 2014

karolinciaka
Secrets I have held in my heart
Are harder to hide than I thought
Maybe I just wanna be yours
— Arctic Monkeys

December 01 2014

karolinciaka
6382 c552
Reposted fromkatalama katalama vialonely-girl lonely-girl
karolinciaka
4570 745c 500
Reposted frommisza misza vialonely-girl lonely-girl

November 29 2014

karolinciaka
1154 95ec
Reposted fromflesz flesz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl